стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78745 лв 1,72819 лв 1,69700 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81976 лв 1,80242 лв 1,88076 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77930 лв 1,58635 лв 1,63220 лв 1,44939 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58533 лв 1,51327 лв 1,51644 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80681 лв 1,72959 лв 1,68522 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70237 лв 1,80337 лв 1,86406 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01399 лв 1,40133 лв 1,47548 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71819 лв 1,56956 лв 1,64648 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31919 лв 1,34485 лв 1,35530 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70639 лв 1,54199 лв 1,57638 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®