стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82744 лв 1,75554 лв 1,71941 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90767 лв 1,85463 лв 1,92778 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84500 лв 1,64005 лв 1,68550 лв 1,50104 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60380 лв 1,52416 лв 1,52905 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84787 лв 1,75738 лв 1,71690 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76127 лв 1,85293 лв 1,88261 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05080 лв 1,45441 лв 1,52369 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76759 лв 1,60458 лв 1,67364 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35564 лв 1,36498 лв 1,37558 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70309 лв 1,55035 лв 1,58238 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®