стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76586 лв 1,71187 лв 1,68368 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80520 лв 1,78984 лв 1,87140 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75441 лв 1,56481 лв 1,61096 лв 1,43051 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57129 лв 1,50027 лв 1,50399 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,78911 лв 1,71469 лв 1,67201 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70166 лв 1,80403 лв 1,86200 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01319 лв 1,39947 лв 1,46983 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70228 лв 1,55761 лв 1,63439 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31124 лв 1,33115 лв 1,34367 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69045 лв 1,53536 лв 1,57010 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®