стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81257 лв 1,73525 лв 1,71213 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93699 лв 1,87249 лв 1,94499 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82226 лв 1,60870 лв 1,65505 лв 1,47793 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57111 лв 1,49108 лв 1,49625 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83963 лв 1,74677 лв 1,70346 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,80062 лв 1,90005 лв 1,92213 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04505 лв 1,45282 лв 1,51620 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76145 лв 1,59958 лв 1,66340 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36021 лв 1,37719 лв 1,39705 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64753 лв 1,53557 лв 1,57264 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®