стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,89009 лв 1,80073 лв 1,78281 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,02161 лв 1,97664 лв 2,09416 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,95769 лв 1,72385 лв 1,76901 лв 1,58370 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,65241 лв 1,56657 лв 1,57294 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,94717 лв 1,84565 лв 1,79807 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87371 лв 1,98119 лв 1,99814 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07557 лв 1,48552 лв 1,55974 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,85525 лв 1,67869 лв 1,75277 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41694 лв 1,44402 лв 1,48552 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70873 лв 1,59173 лв 1,62222 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®