стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80984 лв 1,73260 лв 1,70730 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94088 лв 1,88788 лв 1,93213 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79716 лв 1,58640 лв 1,63224 лв 1,45806 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55226 лв 1,47330 лв 1,48050 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82003 лв 1,72861 лв 1,68612 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79992 лв 1,89560 лв 1,91337 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04889 лв 1,44659 лв 1,52161 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74975 лв 1,59439 лв 1,65072 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35440 лв 1,36836 лв 1,38631 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65031 лв 1,52998 лв 1,56620 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®