стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85786 лв 1,78984 лв 1,74853 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93203 лв 1,87642 лв 1,94404 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,86469 лв 1,66384 лв 1,70838 лв 1,51914 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62990 лв 1,54791 лв 1,55287 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87724 лв 1,78756 лв 1,74268 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76827 лв 1,86181 лв 1,89265 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02304 лв 1,43857 лв 1,51459 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79131 лв 1,62843 лв 1,69562 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34529 лв 1,36628 лв 1,38179 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74766 лв 1,57273 лв 1,60392 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®