стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82816 лв 1,74657 лв 1,71828 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91063 лв 1,86706 лв 1,92995 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82393 лв 1,61261 лв 1,65910 лв 1,48392 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58273 лв 1,49721 лв 1,50300 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83653 лв 1,74026 лв 1,69782 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76517 лв 1,87220 лв 1,89332 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05926 лв 1,45324 лв 1,52501 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75972 лв 1,59956 лв 1,66210 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35509 лв 1,36794 лв 1,38547 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66028 лв 1,53221 лв 1,56643 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®