стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84220 лв 1,77724 лв 1,73174 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91085 лв 1,85562 лв 1,92801 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83689 лв 1,63816 лв 1,68312 лв 1,49740 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61601 лв 1,53827 лв 1,54279 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85804 лв 1,77183 лв 1,72652 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76167 лв 1,85253 лв 1,88182 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05521 лв 1,46245 лв 1,52365 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77281 лв 1,61143 лв 1,68066 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35956 лв 1,37974 лв 1,38933 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75642 лв 1,57602 лв 1,60488 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®