стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79373 лв 1,71973 лв 1,69065 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92394 лв 1,86971 лв 1,91022 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77649 лв 1,56846 лв 1,61413 лв 1,44221 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,53785 лв 1,46183 лв 1,46758 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79712 лв 1,70655 лв 1,66428 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79066 лв 1,87851 лв 1,90099 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04915 лв 1,43956 лв 1,51494 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73268 лв 1,57901 лв 1,63469 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35154 лв 1,36261 лв 1,37375 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63068 лв 1,52027 лв 1,55729 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®