стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
11.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86669 лв 1,79323 лв 1,75348 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96031 лв 1,88535 лв 1,95790 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88687 лв 1,68239 лв 1,72791 лв 1,53785 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63840 лв 1,55818 лв 1,56299 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89153 лв 1,79891 лв 1,75407 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78664 лв 1,87280 лв 1,89679 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03447 лв 1,44824 лв 1,52009 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80609 лв 1,63762 лв 1,70617 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35305 лв 1,36544 лв 1,38070 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76760 лв 1,58303 лв 1,61329 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
11 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®