стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85169 лв 1,76597 лв 1,74311 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90139 лв 1,86208 лв 1,93663 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84019 лв 1,62918 лв 1,67668 лв 1,49668 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61151 лв 1,52563 лв 1,53110 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86610 лв 1,76758 лв 1,72597 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77660 лв 1,87244 лв 1,89614 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06311 лв 1,46475 лв 1,52614 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77852 лв 1,61050 лв 1,68075 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35599 лв 1,37128 лв 1,38568 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68232 лв 1,54820 лв 1,58085 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®