стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80938 лв 1,74922 лв 1,71567 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,85984 лв 1,81939 лв 1,88854 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81826 лв 1,61791 лв 1,66508 лв 1,48197 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60707 лв 1,53527 лв 1,53696 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84516 лв 1,76173 лв 1,71672 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73082 лв 1,82911 лв 1,86290 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04062 лв 1,43733 лв 1,50758 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74940 лв 1,59161 лв 1,66428 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32802 лв 1,35708 лв 1,36603 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75478 лв 1,56505 лв 1,59721 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®