стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.7.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79351 лв 1,73520 лв 1,69681 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,86090 лв 1,81368 лв 1,87762 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79297 лв 1,59634 лв 1,64292 лв 1,46197 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58899 лв 1,51792 лв 1,52054 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,82015 лв 1,73749 лв 1,69360 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,72334 лв 1,82125 лв 1,86380 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04365 лв 1,45584 лв 1,51520 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73316 лв 1,57952 лв 1,64962 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32187 лв 1,34995 лв 1,35699 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,72076 лв 1,54726 лв 1,58044 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Юли 2017
П В С Ч П С Н
26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

28 10 11 12 13 14

15

16

29 17 18 19 20 21

22

23

30 24 25 26 27 28

29

30

31 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®