стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.5.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83907 лв 1,76025 лв 1,72893 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90534 лв 1,85157 лв 1,93119 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85574 лв 1,64828 лв 1,69466 лв 1,50991 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61244 лв 1,53039 лв 1,53563 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85767 лв 1,76380 лв 1,72315 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76103 лв 1,86037 лв 1,88945 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05685 лв 1,46177 лв 1,52919 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77514 лв 1,60909 лв 1,68057 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35555 лв 1,36696 лв 1,38037 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69923 лв 1,55142 лв 1,58387 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Май 2018
П В С Ч П С Н
18 30

1

2 3 4

5

6

19

7

8 9 10 11

12

13

20 14 15 16 17 18

19

20

21 21 22 23

24

25

26

27

22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®