стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.5.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,78946 лв 1,73006 лв 1,69751 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,81738 лв 1,79910 лв 1,88055 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77754 лв 1,58487 лв 1,63075 лв 1,44825 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58467 лв 1,51272 лв 1,51581 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80604 лв 1,72887 лв 1,68462 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70616 лв 1,80779 лв 1,86427 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01502 лв 1,40228 лв 1,47249 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71841 лв 1,56941 лв 1,64593 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31857 лв 1,34425 лв 1,35455 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70533 лв 1,54138 лв 1,57591 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Май 2017
П В С Ч П С Н
17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

19

8

9 10 11 12

13

14

20 15 16 17 18 19

20

21

21 22 23

24

25 26

27

28

22 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®