стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82505 лв 1,75396 лв 1,71787 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91569 лв 1,86066 лв 1,93051 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84395 лв 1,63909 лв 1,68444 лв 1,50007 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60082 лв 1,52111 лв 1,52578 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84621 лв 1,75620 лв 1,71540 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76117 лв 1,85314 лв 1,88365 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04537 лв 1,45298 лв 1,52209 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76705 лв 1,60487 лв 1,67295 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35296 лв 1,36390 лв 1,37438 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70327 лв 1,54874 лв 1,58066 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®