стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.4.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,76685 лв 1,71255 лв 1,68363 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,84725 лв 1,81280 лв 1,87372 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,75418 лв 1,56445 лв 1,61035 лв 1,42963 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57198 лв 1,50082 лв 1,50435 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79099 лв 1,71683 лв 1,67422 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,70082 лв 1,80667 лв 1,86413 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01252 лв 1,39806 лв 1,46922 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,70816 лв 1,56289 лв 1,63554 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,31096 лв 1,33105 лв 1,34374 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,69126 лв 1,53524 лв 1,56989 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Април 2017
П В С Ч П С Н
13 27 28 29 30 31

1

2

14 3 4 5 6 7

8

9

15 10 11 12 13

14

15

16

16

17

18 19 20 21

22

23

17 24 25 26 27 28

29

30

18

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®