стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.2.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,88725 лв 1,79787 лв 1,77978 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,02135 лв 1,97586 лв 2,09389 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,95453 лв 1,72092 лв 1,76611 лв 1,58125 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,65057 лв 1,56432 лв 1,57112 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,94551 лв 1,84399 лв 1,79622 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,87289 лв 1,98015 лв 1,99721 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07372 лв 1,48316 лв 1,55910 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,85316 лв 1,67684 лв 1,75090 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41532 лв 1,44176 лв 1,48413 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,71199 лв 1,59229 лв 1,62296 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Февруари 2020
П В С Ч П С Н
5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

7 10 11 12 13 14

15

16

8 17 18 19 20 21

22

23

9 24 25 26 27 28

29

1

10 2

3

4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®