стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85807 лв 1,79029 лв 1,74337 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92004 лв 1,86136 лв 1,93692 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85982 лв 1,65849 лв 1,70413 лв 1,51505 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62507 лв 1,54513 лв 1,55037 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86887 лв 1,78219 лв 1,73704 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76447 лв 1,85779 лв 1,88963 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01947 лв 1,43681 лв 1,50580 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78524 лв 1,62189 лв 1,69132 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34277 лв 1,36455 лв 1,37874 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75252 лв 1,57671 лв 1,60754 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®