стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84025 лв 1,75519 лв 1,72777 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92542 лв 1,87483 лв 1,93490 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83498 лв 1,62247 лв 1,66926 лв 1,49322 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58977 лв 1,50278 лв 1,50803 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84722 лв 1,74864 лв 1,70651 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77463 лв 1,88051 лв 1,89651 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05778 лв 1,45195 лв 1,52591 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77002 лв 1,60759 лв 1,66889 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35509 лв 1,36771 лв 1,38572 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66164 лв 1,53432 лв 1,56847 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®