стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.10.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83875 лв 1,77455 лв 1,73115 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90862 лв 1,85490 лв 1,92763 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,83620 лв 1,63743 лв 1,68243 лв 1,49671 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61605 лв 1,53861 лв 1,54280 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85761 лв 1,77145 лв 1,72649 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76066 лв 1,85260 лв 1,88167 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05503 лв 1,46246 лв 1,52422 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77191 лв 1,61052 лв 1,68038 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35946 лв 1,38003 лв 1,38965 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75535 лв 1,57507 лв 1,60391 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Октомври 2017
П В С Ч П С Н
39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

41 9 10 11 12 13

14

15

42 16 17 18 19 20

21

22

43 23 24 25 26 27

28

29

44 30 31 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®