стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.1.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79211 лв 1,71771 лв 1,68911 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92439 лв 1,86943 лв 1,91102 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77647 лв 1,56831 лв 1,61403 лв 1,44209 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,53628 лв 1,46048 лв 1,46611 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,79580 лв 1,70517 лв 1,66240 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79104 лв 1,87999 лв 1,90140 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04922 лв 1,44096 лв 1,51622 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73208 лв 1,57847 лв 1,63388 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35197 лв 1,36454 лв 1,37577 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63017 лв 1,52058 лв 1,55772 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Януари 2019
П В С Ч П С Н
1 31

1

2 3 4

5

6

2 7 8 9 10 11

12

13

3 14 15 16 17 18

19

20

4 21 22 23 24 25

26

27

5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®