стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
10.1.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87081 лв 1,79670 лв 1,75680 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96235 лв 1,88879 лв 1,96095 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88747 лв 1,68287 лв 1,72837 лв 1,53806 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63781 лв 1,55663 лв 1,56244 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89246 лв 1,80004 лв 1,75477 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79091 лв 1,87548 лв 1,89997 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04434 лв 1,45648 лв 1,52231 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80813 лв 1,63935 лв 1,70769 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35458 лв 1,37237 лв 1,38556 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,76786 лв 1,58398 лв 1,61439 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
10 Януари 2018
П В С Ч П С Н
52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

2 8 9 10 11 12

13

14

3 15 16 17 18 19

20

21

4 22 23 24 25 26

27

28

5 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®