стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.9.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81075 лв 1,75012 лв 1,71571 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88311 лв 1,83000 лв 1,89893 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81592 лв 1,61596 лв 1,66334 лв 1,48012 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60002 лв 1,52781 лв 1,52972 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84087 лв 1,75739 лв 1,71220 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,74345 лв 1,84042 лв 1,86921 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04084 лв 1,43600 лв 1,50834 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75084 лв 1,59337 лв 1,66383 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,33788 лв 1,36708 лв 1,37492 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75364 лв 1,56544 лв 1,59711 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Септември 2017
П В С Ч П С Н
35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

37 11 12 13 14 15

16

17

38 18 19 20 21

22

23

24

39 25 26 27 28 29

30

1

40 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®