стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85050 лв 1,76541 лв 1,74115 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92069 лв 1,87247 лв 1,94008 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84090 лв 1,63034 лв 1,67772 лв 1,49655 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61038 лв 1,52472 лв 1,53074 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86589 лв 1,76823 лв 1,72651 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77406 лв 1,87422 лв 1,89616 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06575 лв 1,46600 лв 1,52771 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78021 лв 1,61257 лв 1,68110 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35892 лв 1,37302 лв 1,38522 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,68276 лв 1,54846 лв 1,58135 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5

6

7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®