стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.8.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80183 лв 1,74248 лв 1,70771 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,88177 лв 1,81875 лв 1,88381 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80915 лв 1,60992 лв 1,65671 лв 1,47426 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60065 лв 1,52966 лв 1,53124 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83484 лв 1,75088 лв 1,70673 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,73196 лв 1,82630 лв 1,86327 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03676 лв 1,45101 лв 1,50933 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74609 лв 1,58713 лв 1,65848 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32506 лв 1,35169 лв 1,35992 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74290 лв 1,55778 лв 1,58998 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Август 2017
П В С Ч П С Н
31 31 1 2 3 4

5

6

32 7 8 9 10 11

12

13

33 14 15 16 17 18

19

20

34 21 22 23 24 25

26

27

35 28 29 30 31 1

2

3

36 4 5

6

7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®