стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.6.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,79751 лв 1,73813 лв 1,70320 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,80744 лв 1,79377 лв 1,87767 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,77789 лв 1,58534 лв 1,63139 лв 1,44872 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58834 лв 1,51587 лв 1,51984 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80959 лв 1,73176 лв 1,68730 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,68741 лв 1,79439 лв 1,86124 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,01326 лв 1,40329 лв 1,47143 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,71811 лв 1,56980 лв 1,64714 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,32128 лв 1,34821 лв 1,35926 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70426 лв 1,54148 лв 1,57664 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Юни 2017
П В С Ч П С Н
22 29 30 31 1 2

3

4

23 5 6 7 8 9

10

11

24 12 13 14 15 16

17

18

25 19 20 21 22 23

24

25

26 26 27 28 29 30

1

2

27 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®