стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.3.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81379 лв 1,73622 лв 1,71234 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94610 лв 1,87317 лв 1,94022 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82325 лв 1,60999 лв 1,65641 лв 1,47874 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57264 лв 1,49162 лв 1,49704 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,84121 лв 1,74800 лв 1,70489 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79704 лв 1,88813 лв 1,91731 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04806 лв 1,45454 лв 1,52318 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76301 лв 1,59858 лв 1,66277 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35679 лв 1,37379 лв 1,39120 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65123 лв 1,53558 лв 1,57205 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Март 2019
П В С Ч П С Н
9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

11 11 12 13 14 15

16

17

12 18 19 20 21 22

23

24

13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®