стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.3.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83455 лв 1,76096 лв 1,72247 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93824 лв 1,86405 лв 1,93392 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85160 лв 1,64711 лв 1,69228 лв 1,50865 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61059 лв 1,53055 лв 1,53437 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85365 лв 1,76223 лв 1,71997 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76231 лв 1,85169 лв 1,88401 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06024 лв 1,46226 лв 1,52980 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77589 лв 1,61049 лв 1,67828 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35500 лв 1,36776 лв 1,38083 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,73412 лв 1,55920 лв 1,58987 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Март 2018
П В С Ч П С Н
9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

11 12 13 14 15 16

17

18

12 19 20 21 22 23

24

25

13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®