стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80875 лв 1,73144 лв 1,70605 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94791 лв 1,88992 лв 1,93276 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,80106 лв 1,59079 лв 1,63656 лв 1,46167 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55490 лв 1,47711 лв 1,48413 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,81970 лв 1,72839 лв 1,68557 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79822 лв 1,88910 лв 1,91286 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04892 лв 1,44671 лв 1,52698 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75166 лв 1,59509 лв 1,65240 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35172 лв 1,36340 лв 1,38048 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64954 лв 1,52892 лв 1,56624 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10

4

5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®