стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.2.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86953 лв 1,79302 лв 1,75044 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,97218 лв 1,88339 лв 1,95538 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88206 лв 1,67605 лв 1,72121 лв 1,53356 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63901 лв 1,55780 лв 1,56130 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,88989 лв 1,79482 лв 1,75144 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77379 лв 1,86079 лв 1,88979 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04843 лв 1,45604 лв 1,52980 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80625 лв 1,63418 лв 1,70251 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35356 лв 1,36893 лв 1,38069 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,77277 лв 1,58087 лв 1,61117 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Февруари 2018
П В С Ч П С Н
5 29 30 31 1 2

3

4

6 5 6 7 8 9

10

11

7 12 13 14 15 16

17

18

8 19 20 21 22 23

24

25

9 26 27 28 1 2

3

4

10

5

6 7 8 9

10

11

Разработено от: Виниз Софт ®