стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.12.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85826 лв 1,78990 лв 1,74507 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,94593 лв 1,87856 лв 1,93894 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85826 лв 1,65755 лв 1,70210 лв 1,51386 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62508 лв 1,54387 лв 1,54908 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,87087 лв 1,78143 лв 1,73688 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77656 лв 1,86675 лв 1,89038 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,02942 лв 1,44193 лв 1,51478 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,79061 лв 1,62714 лв 1,69161 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34477 лв 1,36645 лв 1,38059 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,74844 лв 1,57174 лв 1,60287 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Декември 2017
П В С Ч П С Н
48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

50 11 12 13 14 15

16

17

51 18 19 20 21 22

23

24

52

25

26

27

28 29

30

31

1

1

2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®