стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.11.2017 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85499 лв 1,78715 лв 1,74328 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93745 лв 1,87392 лв 1,94122 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85572 лв 1,65549 лв 1,70103 лв 1,51243 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62540 лв 1,54587 лв 1,55089 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86895 лв 1,78252 лв 1,73716 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77228 лв 1,86213 лв 1,89155 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03829 лв 1,44777 лв 1,51770 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78694 лв 1,62361 лв 1,69179 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35292 лв 1,37105 лв 1,38324 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,75243 лв 1,57538 лв 1,60492 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Ноември 2017
П В С Ч П С Н
44 30 31 1 2 3

4

5

45 6 7 8 9 10

11

12

46 13 14 15 16 17

18

19

47 20 21 22 23 24

25

26

48 27 28 29 30 1

2

3

49 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®