стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
01.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85515 лв 1,76703 лв 1,74001 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93088 лв 1,88047 лв 1,94176 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85042 лв 1,63640 лв 1,68380 лв 1,50601 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,60373 лв 1,51572 лв 1,52110 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86244 лв 1,76248 лв 1,72009 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,77120 лв 1,87523 лв 1,89806 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06432 лв 1,45872 лв 1,53121 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78133 лв 1,61582 лв 1,67994 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35873 лв 1,37283 лв 1,39002 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66751 лв 1,53972 лв 1,57474 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
1 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®