стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.4.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82822 лв 1,74743 лв 1,72663 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,98237 лв 1,91787 лв 1,97052 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85900 лв 1,64233 лв 1,68858 лв 1,50664 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59797 лв 1,51304 лв 1,51989 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,86894 лв 1,77400 лв 1,73037 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,81061 лв 1,90620 лв 1,93543 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,03314 лв 1,46185 лв 1,51732 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78853 лв 1,62210 лв 1,68496 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36450 лв 1,38905 лв 1,41072 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64125 лв 1,54171 лв 1,57659 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Април 2019
П В С Ч П С Н
13 25 26 27 28 29

30

31

14 1 2 3 4 5

6

7

15 8 9 10 11 12

13

14

16 15 16 17 18 19

20

21

17 22 23 24 25

26

27

28

18

29

30 1 2 3

4

5

Разработено от: Виниз Софт ®