стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.8.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84404 лв 1,75995 лв 1,73728 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91596 лв 1,87305 лв 1,93722 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,82625 лв 1,61637 лв 1,66363 лв 1,48552 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59772 лв 1,51222 лв 1,51865 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85194 лв 1,75513 лв 1,71336 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,78605 лв 1,88672 лв 1,90171 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06482 лв 1,46753 лв 1,53757 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,76900 лв 1,60647 лв 1,67273 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35699 лв 1,37537 лв 1,39486 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,66570 лв 1,53939 лв 1,57308 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Август 2018
П В С Ч П С Н
31 30 31 1 2 3

4

5

32 6 7 8 9 10

11

12

33 13 14 15 16 17

18

19

34 20 21 22 23 24

25

26

35 27 28 29 30 31

1

2

36 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®