стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
22.2.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,81460 лв 1,73742 лв 1,71208 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,93109 лв 1,88721 лв 1,93662 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81856 лв 1,60590 лв 1,65197 лв 1,47462 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,56591 лв 1,48473 лв 1,49213 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83508 лв 1,74262 лв 1,69961 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,79417 лв 1,88725 лв 1,91262 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05363 лв 1,45285 лв 1,51815 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,75777 лв 1,59949 лв 1,65973 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35348 лв 1,37111 лв 1,38779 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65559 лв 1,53614 лв 1,57211 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Февруари 2019
П В С Ч П С Н
5 28 29 30 31 1

2

3

6 4 5 6 7 8

9

10

7 11 12 13 14 15

16

17

8 18 19 20 21 22

23

24

9 25 26 27 28 1

2

3

10 4 5 6 7 8

9

10

Разработено от: Виниз Софт ®