стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.11.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,86195 лв 1,77526 лв 1,75560 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,03248 лв 1,97288 лв 2,05681 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,92023 лв 1,69132 лв 1,73696 лв 1,55294 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,63047 лв 1,54313 лв 1,55021 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,91258 лв 1,81361 лв 1,76736 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,85981 лв 1,96470 лв 1,98298 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06201 лв 1,48495 лв 1,55417 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,83140 лв 1,65931 лв 1,72646 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,40975 лв 1,43460 лв 1,47477 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65310 лв 1,56836 лв 1,60547 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Ноември 2019
П В С Ч П С Н
44 28 29 30 31 1

2

3

45 4 5 6 7 8

9

10

46 11 12 13 14 15

16

17

47 18 19 20 21 22

23

24

48 25 26 27 28 29

30

1

49 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®