стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
20.4.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,83268 лв 1,75799 лв 1,72415 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91738 лв 1,85951 лв 1,93308 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,85522 лв 1,64881 лв 1,69447 лв 1,50962 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61098 лв 1,52959 лв 1,53426 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85347 лв 1,76127 лв 1,72022 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76840 лв 1,85703 лв 1,88533 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05437 лв 1,45748 лв 1,52826 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77575 лв 1,61107 лв 1,68014 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35550 лв 1,36652 лв 1,37928 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70268 лв 1,55059 лв 1,58289 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Април 2018
П В С Ч П С Н
13 26 27 28 29 30

31

1

14 2 3 4 5

6

7

8

15

9

10 11 12 13

14

15

16 16 17 18 19 20

21

22

17 23 24 25 26 27

28

29

18 30

1

2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®