стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.10.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,82907 лв 1,74738 лв 1,71760 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91079 лв 1,86670 лв 1,93100 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,81655 лв 1,60591 лв 1,65250 лв 1,47827 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,57709 лв 1,49115 лв 1,49709 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,83105 лв 1,73465 лв 1,69285 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76620 лв 1,87354 лв 1,89348 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05732 лв 1,45150 лв 1,52711 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,74842 лв 1,59169 лв 1,65305 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,35437 лв 1,36639 лв 1,38679 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64389 лв 1,52731 лв 1,56176 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Октомври 2018
П В С Ч П С Н
39

24

25 26 27 28

29

30

40 1 2 3 4 5

6

7

41 8 9 10 11 12

13

14

42 15 16 17 18 19

20

21

43 22 23 24 25 26

27

28

44 29 30 31 1 2

3

4

Разработено от: Виниз Софт ®