стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
24.6.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84470 лв 1,76368 лв 1,74320 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96124 лв 1,89890 лв 2,01334 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88605 лв 1,66416 лв 1,71030 лв 1,52727 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,61677 лв 1,53056 лв 1,53565 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89058 лв 1,79699 лв 1,75257 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,82331 лв 1,92301 лв 1,94205 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05280 лв 1,46371 лв 1,52182 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,80410 лв 1,63184 лв 1,70518 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,38801 лв 1,40793 лв 1,44200 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,64438 лв 1,55834 лв 1,59664 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Юни 2019
П В С Ч П С Н
22 27 28 29 30 31

1

2

23 3 4 5 6 7

8

9

24 10 11 12 13 14

15

16

25 17 18 19 20 21

22

23

26 24 25 26 27 28

29

30

27 1 2 3 4 5

6

7

Разработено от: Виниз Софт ®