стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
16.8.2019 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,85200 лв 1,77082 лв 1,75047 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,96264 лв 1,91817 лв 2,01797 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,89511 лв 1,67065 лв 1,71613 лв 1,53521 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,62601 лв 1,53836 лв 1,54137 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,89755 лв 1,80255 лв 1,75754 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,86750 лв 1,96029 лв 1,95491 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06347 лв 1,47929 лв 1,53306 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,81177 лв 1,63976 лв 1,70827 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,40718 лв 1,42593 лв 1,46405 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,65036 лв 1,56106 лв 1,60400 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Август 2019
П В С Ч П С Н
31 29 30 31 1 2

3

4

32 5 6 7 8 9

10

11

33 12 13 14 15 16

17

18

34 19 20 21 22 23

24

25

35 26 27 28 29 30

31

1

36 2 3 4 5

6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®