стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
17.1.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,87642 лв 1,78777 лв 1,76830 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 2,03481 лв 1,98166 лв 2,08373 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,93610 лв 1,70391 лв 1,74909 лв 1,56627 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,64154 лв 1,55487 лв 1,56164 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,93046 лв 1,83013 лв 1,78318 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,86640 лв 1,97101 лв 1,98634 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,07895 лв 1,49026 лв 1,56169 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,84307 лв 1,66922 лв 1,73914 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,41472 лв 1,43748 лв 1,47658 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,70373 лв 1,58771 лв 1,61743 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Януари 2020
П В С Ч П С Н
53 30 31

1

2 3

4

5

2 6 7 8 9 10

11

12

3 13 14 15 16 17

18

19

4 20 21 22 23 24

25

26

5 27 28 29 30 31

1

2

6 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®