стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
13.7.2020 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84588 лв 1,75067 лв 1,73136 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,91368 лв 1,89544 лв 2,00054 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,88524 лв 1,65653 лв 1,70245 лв 1,52624 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,58705 лв 1,49908 лв 1,50950 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85879 лв 1,75218 лв 1,70720 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,85052 лв 1,95618 лв 1,95378 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,05740 лв 1,45757 лв 1,53039 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,78728 лв 1,61867 лв 1,68637 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,38590 лв 1,41838 лв 1,44675 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,57671 лв 1,52680 лв 1,54427 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Юли 2020
П В С Ч П С Н
27 29 30 1 2 3

4

5

28 6 7 8 9 10

11

12

29 13 14 15 16 17

18

19

30 20 21 22 23 24

25

26

31 27 28 29 30 31

1

2

32 3 4 5 6 7

8

9

Разработено от: Виниз Софт ®