стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
14.12.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,80127 лв 1,72497 лв 1,69670 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,92532 лв 1,86351 лв 1,90840 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,79294 лв 1,58258 лв 1,62813 лв 1,45621 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,55277 лв 1,46873 лв 1,47572 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,80463 лв 1,71185 лв 1,66905 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,75922 лв 1,86949 лв 1,88524 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,04074 лв 1,43842 лв 1,51331 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,73622 лв 1,58016 лв 1,63718 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,34059 лв 1,34534 лв 1,35755 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,63209 лв 1,52111 лв 1,55689 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Декември 2018
П В С Ч П С Н
48 26 27 28 29 30

1

2

49 3 4 5 6 7

8

9

50 10 11 12 13 14

15

16

51 17 18 19 20 21

22

23

52 24 25 26 27 28

29

30

1 31 1 2 3 4

5

6

Разработено от: Виниз Софт ®