стойност за 1 дял  |    ППФ  |    УПФ  |    ДПФ  |    ДПФПС  |    доходност  |    информация  | 


Информация за стойностите на 1 дял на фондовете за допълнително пенсионно осигуряване

Стойност на един дял за
19.6.2018 г.
ПОД ДПФ ППФ УПФ ДПФПС
ПОК "ДОВЕРИЕ" АД 1,84196 лв 1,76073 лв 1,73194 лв 0,00000 лв
ПОК "СЪГЛАСИЕ" АД 1,90477 лв 1,85345 лв 1,92694 лв 0,00000 лв
ПОК "ДСК - РОДИНА" АД 1,84181 лв 1,63338 лв 1,67979 лв 1,49683 лв
ПОД "АЛИАНЦ БЪЛГАРИЯ" АД 1,59962 лв 1,51671 лв 1,52257 лв 0,00000 лв
„ЕН ЕН ПОД” ЕАД 1,85125 лв 1,75557 лв 1,71472 лв 0,00000 лв
ПОАД "ЦКБ-СИЛА" АД 1,76473 лв 1,86580 лв 1,89114 лв 0,00000 лв
"ПОД - БЪДЕЩЕ" АД 1,06839 лв 1,46096 лв 1,52482 лв 0,00000 лв
ИНДЕКС (VOLIDEX, PROFIDEX, UNIDEX) 1,77001 лв 1,60564 лв 1,67417 лв 0,00000 лв
ПОД "ТОПЛИНА" АД 1,36815 лв 1,36696 лв 1,37836 лв 0,00000 лв
"ПЕНСИОННООСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ" АД 1,67513 лв 1,54363 лв 1,57619 лв 0,00000 лв
* Стойностите на един дял на фондовете на всички дружества се изчисляват от 1 юли 2004 г.
Стойностите на един дял на фондовете на ПОД „Топлина” АД се изчисляват от 21 март 2007 година.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд по професионални схеми на ПОК „ДСК – Родина” се изчисляват от 25 юни 2008 г.
Стойностите на един дял на Универсален пенсионен фонд на „Пенсионноосигурителен институт” АД се изчисляват от 4 декември 2008 г.
Стойностите на един дял на Доброволен пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 16 януари 2009 г.
Стойностите на един дял на Професионален пенсионен фонд на "Пенсионноосигурителен институт" АД се изчисляват от 29 януари 2009 г.
На посочените дати стойността на един дял е равна на 1(един) лев.


Изберете дата, за която желаете да визуализирате
стойността на един дял.
 Юни 2018
П В С Ч П С Н
22 28 29 30 31 1

2

3

23 4 5 6 7 8

9

10

24 11 12 13 14 15

16

17

25 18 19 20 21 22

23

24

26 25 26 27 28 29

30

1

27 2 3 4 5 6

7

8

Разработено от: Виниз Софт ®