ТЕНЧО ИВАНОВ ТЕНЕВ


Тенчо Тенев е член на КФН с 4-годишен мандат

Роден е на 10.04.1950 г. в Пловдив.

Завършва УНСС, специалност “Икономика на външната търговия”. Придобива степента “доктор по икономика” през 1981 г. и званието “старши научен сътрудник” в БАН през 1989 г. През периода 1974 – 1992 г. се занимава с научно-изследователска дейност в Института за световно стопанство и международни икономически отношения. От 1992 до 1997 г. работи в ТБ “Електроника” АД и в ТБ “Софиябанк” АД, консолидирани в ТБ “Биохим” АД, където заема последователно длъжностите експерт, главен експерт, началник отдел “Инвестиции”, началник управление ”Ликвидност”. От 1997 г. до 1999 г. е изпълнителен директор на ТБ “Биохим” АД. През 1999 г. за кратко е избран за Председател на УС и изпълнителен директор на “Насърчителна банка” АД. От юни 1999 г. до август 2001 г. заема постовете на Председател на СД и главен изпълнителен директор на ЦКБ АД. През 1998-1999 г. е избран за член и после за Председател на СД на “Софийска фондова борса” АД.