РАЛИЦА НЕНЧЕВА АГАЙН 


За заместник - председател, ръководещ управление "Застрахователен надзор" е избрана Ралица Агайн.
Родена е на 2 декември 1976 г.

Има висше образование с магистърска квалификационна степен по Международни икономически отношения от Университета за национално и световно стопанство. Завършва Първа английска езикова гимназия в София.  
Избрана за народен представител в 39-ото Народно събрание от 23-ти многомандатен избирателен район (София).
Член и заместник-председател на парламентарната група на "Новото време".

Член на комисията по икономическа политика и председател на подкомисията по инвестиции и капиталови пазари към комисията по икономическа политика.

Член на комисията по външна политика, отбрана и сигурност в 39-ото НС.
Член на постоянната делегация в Парламентарната асамблея на НАТО.

Заместник-председател на Интерпарламентарната група за приятелство България-САЩ.
Участник в Инициативата за корпоративно управление - коалиция на български неправителствени организации, основана в началото на 1999 г. от Асоциацията на индустриалния капитал в България, Асоциацията на доброволните пенсионни фондове, Центъра за икономическо развитие, Съюза на инвеститорите и Асоциацията на притежателите на ценни книжа. Основна цел на инициативата е да улесни въвеждането на стандарти на корпоративно управление и процедури, които ще гарантират отчетност, прозрачност и контрол в икономиката.

Учредител и член на надзорния съвет на Асоциация на инвеститорите.
Предишен професионален опит като независим финансов аналитик и сертифициран водещ одитор за системи за управление на качеството.
Докторант по европейско икономическо сътрудничество в областта на корпоративното управление към катедра "Международни икономически отношения и политика" на Университета за национално и световно стопанство.

Съавтор на книги "Корпоративното управление в развитие: България 2002-2004", издател Център за изследване на демокрацията и "Българският Уолстрийт".