Чрез бутона  „Проверка” могат да се проверяват файловете за валидност, без да бъдат третирани от системата като подадени, по  следния начин:

  1. избирате вида на файловете които ще изпращате

  1. след което избирате файловете за проверка чрез бутона Browse
  2. след избирането на файла натиснете бутона „Проверка”

 

  1. системата ще ви покаже файла дали е валиден или не. Ако файла е валиден система ви предоставя възможност за избор за нов файл за проверка. При неверен файл системата Ви го показва на екрана като в него е посочена допуснатата грешка

ВНИМАНИЕ!

Операцията по проверка, не запазва данните в информационната система на КФН.

Чрез нея Вие може да проверите дали файл който ще изпратите по-късно, е валиден по формат. По-този начин Вие може предварително да проверите дали данните Ви ще бъдат приети или отхвърлени.