След което натискате ОК на прозореца който ви уведомява за извършваното подписване.