„Изпратени съобщения” – показва изпратените от Вас съобщения до КФН. При натискане на съобщение то се показва на екрана.