„Изпратени файлове” – В него  се показват история на файловете изпратени от Вас в КФН също така датата на изпращане, вида на файла и дали файла е валиден или не. При избиране на файл той ви  се показва на екран.