„Получени файлове” –  В него  се показват файловете които са върнати от КФН поради невалидност, също така тяхната дата на изпращане и вида им. При избиране на файл той ви  се показва на екрана като в него е посочена допуснатата грешка.