За да имате достъп до тази страница, на персоналния компютър, трябва да има инсталиран валиден сертификат отговарящ на условията за универсален електронен подпис използван в Република България, съдържащ БУЛСТАТ на юридическото лице, което представлявате.

За коректната работа на системата инсталирайте еднократно главните сертификати (root certificates) и oперационните сертификати (operational certificates) на Удостоверяващата организация.