При първо влизане,  вие трябва да инсталирате компонент предоставен ви от системата, извършващ подписване на файловете които ще изпращате. Инсталирането става след натискане на бутон „Yesили „Install в зависимост от операционната ви система.

Забележка: Ако не инсталирате компонента, не можете да продължите напред.