Номенклатура на рейтингови агенции

код на
агенцията

Наименование на рейтинговата агенция

1

Moody’s Investors Service

2

Standard & Poor’s

3

Fitch Ratings

4

BCRA