Чрез бутона „Съобщение” може да изпратите съобщение до КФН. Те ще бъдат получени от оторизиран служител на Комисията, отговарящ за Вас. За целта задайте заглавие на съобщението на посоченото място и въведете Вашето съобщение. Съобщението ще бъде изпратено след натискане на бутона „Изпрати”.