МЕТОДОЛОГИЧНИ БЕЛЕЖКИ
      1. Номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика, за краткост наричана “ГЕОНОМ”, а за международно използване “GEONOM BG” осигурява универсално, приложимо кодирано представяне на наименованията на държавите.
      ГЕОНОМ осигурява прякото приложение в практиката на Република България на изискванията, дефинирани в Регламента на Комисията (ЕС) № 750 от 18.05.2005 година. ГЕОНОМ е международно използваната номенклатура на страните и териториите за външнотърговска статистика на Европейската общност.
      2. В колона 1 на Номенклатурата на страните и териториите за целите на външнотърговската статистика е посочен двузначен буквен код, за съкратено представяне на наименованията на държавите. При двузначния буквен код се използват комбинации от две главни букви от 26 буквената латинска азбука в серията от AA до ZZ.
      3. В колона 2 на Номенклатурата са посочени настоящите наименования на държавите и териториите, съгласно представения списък от Комисията на Европейската общност.
      4. В колона 3 на Номенклатурата са посочени териториите, които се включват към определена държава, в съответствие с Регламента, а също и наименованията, с които те са познати в Република България.
НОМЕНКЛАТУРА НА СТРАНИТЕ  И ТЕРИТОРИИТЕ
буквен код наименование на страната пояснения
AT Австрия  
BE Белгия  
BG България  
GB Великобритания, Обединено кралство Англия, Северна Ирландия, о-в Ченал, о. Ман
DE Германия Вкл. о. Хелголанд; не се вкл. Територията Бюзинген
GR Гърция  
DK Дания  
EE Естония  
HR Хърватска  
IE Ирландия  
IS Исландия  
ES Испания Вкл. Балеарските о-ви и Канарските о-ви; не се вкл. Сута и Мелила
IT Италия Вкл. Ливиньо; не се вкл. община Кампионе Д'Италия
CY Кипър  
LV Латвия  
LT Литва  
LU Люксембург  
MT Малта Вкл. Гозо и Комино
NO Норвегия Вкл. архипелага Свалбард и о. Ян Майен
PL Полша  
PT Португалия Вкл. Азорските о-ви и о. Мадейра
SK Словакия  
SI Словения  
HU Унгария  
FI Финландия Вкл. о-ви Ааланд
FR Франция Вкл. Монако, Френска Гвиана, Гваделупа, Мартиника и Реюнион
NL Холандия Наричана още Нидерландия
CZ Чешка република Наричана още само Чехия
SE Швеция  
AU Австралия  
BR Бразилия  
IN Индия  
CA Канада  
CN Китайската народна република Наричана още само Китай
KR Корея, Република Наричана още Южна Корея
MK  Македония, бивша Югославска република  Наричана още само Македония
MX Мексико  
NZ Нова Зеландия Не се вкл. земя Рос (Антарктика)
RO Румъния  
RU Руска Федерация Наричана още само Русия
US Съединени Американски Щати (САЩ) Вкл. Пуерто Рико
HR Хърватска  
CH Швейцария Вкл. Германската територия Бюзинген и Италианската община Кампионе Д’Италия
JP Япония