От бутона  „Файл” можете да изпратите необходимите файлове, съгласно предоставената Ви спецификация до КФН по следния начин:

  1. избирате типа на файла регулярен или корекция
  2. избирате вида на файловете които ще изпращате

 

 

  1. след което избирате файловете за изпращане чрез бутона Browse
  2. за всеки избран файл трябва да натиснете бутона „подпиши” . С тази операция се извършва електронно подписване на файла чрез сертификата отговарящ на посочените по-горе изисквания
  3. след подписването на всички файлове които искате да изпратите натиснете бутона „напред”

 

 

  1. Системата ще извърши проверка за валидност на фаловете по формат, и ще ви покаже статуса им -  дали са приети или отхвърлени,  както и  причината за евентуалното им отхвърлянето