инж. НУРЕДИН МУСОВ КАФЕЛОВ


Нуредин Кафелов е член на КФН с мандат от 6 години.


Роден е на 1 януари 1958 г. Завършил е Университета за национално и световно стопанство, специалност "Организация на производството и управление в промишлеността" и Университета по архитектура, строителство и геодезия, специалност "Промишлено и гражданско строителство".

Защитил е магистърска степен в двата университета.
Работил е в данъчната администрация и в банковия сектор, като е достигнал до длъжността директор на регионален клон на Банка ДСК.
От 1999 г. до март 2003 г., когато е избран за член на КФН, е кмет на община Якоруда.